fbpx
מה עשינו עד כה בשלומי

הגיל הרך וגני ילדים
פעילות חינוכית תיאטרלית לגיל הרך בגנים ובבית הידידות.

בתי ספר ונוער
פעלנו בבתי הספר היסודיים: השתתפות באירועים, העברת חוגים, מפגשי תלמידים עם שחקנים, פעילות במעבדת לונה לאב לחקר התודעה והיצרתיות, מפגשים פרטניים עם תלמידי החינוך המיוחד, מפגשי סטודנטים עם תלמידי החינוך המיוחד ובכלל, פעילות של סטודנטים ממכלת שנקר וסטודנטים שלנו ותלמידים מבתי הספר.
פעילות ייחודית במסגרת מעבדת לונה לאב .
ביקור תלמידים בתיאטרון במסגרת יום בישוב. ייעצנו בתכנון פיתוח חצרות ביה”ס.
סייענו בהקמת מגמת התיאטרון בביה”ס אורט, ואנו מאפשרים לביה”ס להעלות אצלנו הופעות של מגמת התיאטרון וכן לקיים חזרות.
קבוצות נוער במיוחד בסיכון מקיימים אצלנו חוגים חינוכיים תיאטרליים.

מבוגרים וגיל הזהב
פעלנו בבית גיל הזהב וקיימנו מפגשים עם באי המקום.
שהיינו עם אנשי שלומי במקלטים בזמן מלחמת לבנון השנייה, וסייענו בידיהם להעביר את הפחדים והזמן.

קהילה ומוסדות
אנו בקשר תמידי עם המתנ”ס, ומשתתפים באירועים קהילתיים שונים שהוא מקיים, בפסטיבלים, קייטנות ועוד.
כמו כן אנו מסייעים לאנשי המתנ”ס בנושאים מקצועיים ככל שהם מבקשים.
סייענו לקבוצות התיאטרון הפעולות במתנ”ס, לילדים, לנוער ולמבוגרים. בנינו תפאורות, נתנו ייעוץ מקצועי, והעברנו סדנאות יעודיות.
אנו בקשר עם מכללת ארז ועם מחלקת הנוער של שלומי ומתכננים אתם פעילויות משותפות.
תושבי שלומי נהנים מהנחות ברכישת כרטיסים להופעות.
הבאנו הצגות פרינג מהארץ ומהעולם בנוסף להצגות שלנו המועלות בשלומי.
הפקנו אירועי זכרון ו/או סייענו .

ראוי לציין שחלק נכבד מהפעילויות הללו נעשות בהתנדבות מלאה
והחלק האחר בעלויות מינמליות המסובסדות על ידינו.

מה נעשה בעתיד בשלומי

הרחבת התכנית הקהילתית בשלומי.

חשיפת כל תלמידי ביה”ס לתכנית החינוכית של מעבדת לונה לאב.

הפקת הצגות תיאטרון עם תלמידים, במיוחד עם תלמידי החינוך המיוחד.

השתלמויות לצוותי מורי בתי הספר.

פעילויות ייעודיות לצעירים (כמו הכנה ללימודים על תיכוניים).

עבודה עם תלמידי ביה”ס התיכון, קבוצת מצוינות וקבוצת חינוך מיוחד.

סטודנטים ומנחים יעבדו עם גיל הזהב על שיפור הקוגנציה.

אירוע רב תחומי לקהילה.

הרחבת שיתוף הפעולה עם המנת”ס מחלקת הצעירים ומכללת ארז.

השתתפות במייזם תיירותי של המועצה במופעי רחוב ודמויות שטח.

הפעלת התכנית”ישוב קשוב”, תכנית חינוכית יצרתית הוליסטית מהגן
עד גיל הזהב שנבנתה עם מחלקת החינוך של המועצה.