fbpx

בית הספר לתיאטרון אלטרנטיבי

ההרשמה המאוחרת לביה”ס לתאטרון אלטרנטיבי בשלומי
לשנה”ל תשע”ח מסתיימת ב23.10.17
שנת הלימודים תפתח ב7.11.17

ההרשמה לשנה”ל תשע”ט תחל ב1.1.18
שנה”ל תשע”ט תפתח ב6.11.18

←לפרטים נוספים באתר  
וכן ניתן להתקשר ל 052-6700527

/ חדשות

שתפו את הפוסט