fbpx

אמנות בקהילה

עשייה יוצרת בקהילה היא חלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת במרכז.

היא באה לידי ביטוי בהצגות, סדנאות, תערוכות, אירועי תרבות רב תחומיים ומפגשים מגוונים. אנו מאמינים ששפת האמנות מאפשרת מפגש בלתי אמצעי עם כוחות היצירה הקיימים אצל כל אחת ואחד. היא מקרבת, מרחיבה ומחברת בין בני אנוש באשר הם.

מרכז היוצרים שלומי ממוקם בפריפריה גיאוגרפית, דקות ספורות מן הגבול הצפוני של ישראל. הוא בית פתוח לקבוצות מגוונות המזמנות לעבור תהליכי יצירה יחד עם אמני המרכז. זו הזדמנות להכיר בקיים, לפרוץ גבולות ולגלות זוויות חדשות. מורכבות חיי היום יום הופכת לחומר גלם בתהליכי היצירה דרכם מתגלה מציאות חדשה.

2020 הפגישה אותנו במציאות חסרת תקדים. מרכזי תרבות נסגרו, רחובות ומקומות ציבוריים התרוקנו, ריחוק ובידוד התרחבו.

בימים ההם נוצרה "אי שקט", הפקה חדשה של אנסמבל המרכז.

*הצילומים בעמוד זה של גרסיאלה חייצ'נקו.

באותה תקופה נולדו גם מספר פרויקטים בניסיון  לייצר מרחבי מפגש אלטרנטיביים. 

סדנאות המרכז הן הזמנה פתוחה לחוות את החיבור עם כוחות היצירה הקיימים אצל כל אחת ואחד.