fbpx

מרכז היוצרים שלומי

מרכז היוצרים שלומי הוא מרכז רב־תחומי חדשני לאומנויות ולחינוך שהוקם ביוזמת משרד החינוך התרבות והספורט בשנת 2000.
המרכז הוא בית ליצירה, לחינוך ולפעילות קהילתית, הכולל בית ספר ליוצרים , אנסמבל אוֹמנותי ומעבדה לחקר התודעה והיצירתיות.

ייעוד

אנו מבקשים ללמד ילדים, בני נוער ומבוגרים מגוון תחומים, ולהכשירם להיות יוצרים בעלי מודעות אישית וחברתית כדי שיוכלו למלא תפקיד מרכזי בעיצוב ובהובלה של העולם המודרני.

חזון

אנו מבקשים להיות מסגרת המפתחת ומעצימה את ניצוץ היצירה הטמון באדם,
ולהקנות כלים לפיתוח המודעות, היצירתיות והחשיבה של הפרט.

באמצעות הקמת מרחב לאומנויות, חדשנוּת וחינוך רב־תחומי,
אנו מבקשים לאפשר ליוצרים לברוא מציאות בדרך חדשנית,
וזו תשפיע לחיוב על החברה ועל הקהילה.

נפעל להפיץ את משנתנו ונפתח את דלתנו לרבבות ילדים, בני נוער ומבוגרים מהארץ ומהעולם.

ערכינו

אנו פועלים מתוך תחושת אחריות ואכפתיות למרכז היוצרים שלומי ולפרויקטים במסגרתו.
אנו תורמים לקהילה באמצעות פעולות תרבותיות וחינוכיות בפריפריה על בסיס קבוע בשיתוף פעולה ובהדדיות.
מארחים יוצרים וקהלים מהפריפריה בפרט ומהארץ והעולם בכלל.
אנו בית מארח לאומנים וליוצרים בתחומים רבים.
אנו בוראים ומפתחים שפת יצירה ישראלית מקורית וזו מגדילה את המרחב שבו מתחולל תהליך היצירה ומרחיבה את ההתנסות האמנותית.
אנו מאמינים שיצירה מפריחה את סביבתה ומחזקת ערכים אנושיים כרגישות, קבלה, אהבה, ענווה, חמלה, הכלה ושמחה. אנו רואים באומנות כלי חינוכי שבאמצעותו אפשר לקדם, להשפיע ולהפוך את החברה לטובה יותר.

כתבה על מרכז היוצרים שלומי
במוסף גלריה עיתון הארץ

מרכז היוצרים שלומי מקיים:

  • הצגות כאשר כל שנה מועלית לפחות הצגה חדשה אחת
  • השתתפות בפסטיבלים ואירועים אחרים בשלומי וכל הארץ
  • ביה”ס תלת שנתי המלמד את השפה הייחודית של התיאטרון
  • ימי תיאטרון לתלמידי מגמות תיאטרון מבתי ספר בכל הארץ
  • ימי תיאטרון לארגונים, קבוצות בוגרים וצעירים מכל רחבי הארץ
  • סמינרים והשתלמויות לאנשי תיאטרון וחינוך
  • מעבדת לונה לאב לחדשנות יצירה וחינוך
  • קשר עם מגמות תיאטרון בבתי ספר בארץ בכלל ובשלומי בפרט
  • פעילות בקהילה, בשלומי ובכל הצפון של האנסמבל ושל הסטודנטים הלומדים בבית ספרו
  • פסטיבל מה שלומי על הגבול