fbpx

הצגות שהיו

הוזמנה והועלתה בתיאטרון אודין,
הולסברג, דנמרק

זכתה בתחרות קיפוד הזהב בפרס על העבודה הקבוצתית ועל פרס הוידיוארט

זכתה בתחרות קיפוד הזהב בפרס על ההצגה הטובה ביותר

זכתה בפסטיבל עכו בפרס על עבודה קבוצתית

זכתה בתחרות קיפוד הזהב בפרס על השפה האמנותית

זכתה בתחרות קיפוד הזהב בפרס על העבודה הקבוצתית

זכתה בפסטיבל בת ים לתיאטרון רחוב בפרס ההצגה הטובה ביותר